Sicurit

Bezpecnostní kombinace tohoto pojistného systému se skládá z podélných drážek umístených na hlave šroubu. Tyto drážky se shodují s drážkami, které jsou na odpovídajícím bezpecnostním klíci.

Tento druh kombinace delá pojistný systém velmi odolný vuci zkroucení a je ideální pro malé a lehké šrouby a matice.
Sicurit je dostupný pro všechny typy automobilu, jeho bezpecnostní šroub je chránen šestihrannou nerezovou krytkou.

  • 15 položek
  • 20 kombinací
  • Pozinkovaný
  • Doba trvání zkoušky proti korozi: 400 h, Norma ISO 9227:2006
  • Testováno utahovacím momentem: 300 Nm

Configurator
Click here ...
Was gibt´s Neues?
Mitglied im / Member of
German Tuner