Sicutruck 2013

От 2013г. Sicuplus предлага нов секрет за камиони. Качеството на изработка отговаря на изискванията за пъвоначално вграждане „OEM quality”. С линия от четири реферетни размера, всяко колело на камион и ремарке може да бъде защитено. Един секрет на колело е достатъчен за целта.

Configurator
Click here ...
Was gibt´s Neues?
Mitglied im / Member of
German Tuner