SICU

Сигурността на секретите се обезпечава от контура на болта. Продуктите на SICU покриват 90% от пазара. Секретните гайки са с размери 19 и 21 мм, а болтовете – 17 и 19 мм. Материалите и обработката на продуктите отговарят на изискванията за първоначално вграждане.


Configurator
Click here ...
Was gibt´s Neues?
Mitglied im / Member of
German Tuner